Bildiri – Poster

 

Merhaba Geleceğin Psikologları,

Öğrenci kongrelerinin en kıymetli yanı yıllardır sözel ve poster bildiri kısımlarıdır. Şimdi sizin bildirinizi dinlemek için bu kongrede buluşalım!

Bildirinizi/posterinizi, aşağıda yer alan maddelere uygun biçimde düzenleyip formu doldurunuz.
Gerekli bilgilendirme tarafınıza yapılacaktır.
Forma ulaşmak için tıklayın.

Bildiri Özetleri İçin İstenen Uygunluk

1-Bildiri özetleri amaç, yöntem, sonuç ve yorum kısımlarını içerecek şekilde düzenlenmeli ve 300 kelimeyi aşmamalıdır.

2-Bildiri ile ilgili yazışmalarınız e-mail adresiniz üzerinden yapılacaktır, güncel olarak takip ettiğiniz e-mail adresinizi belirtiniz.

3-Bilimsel komisyon tarafından kabul edilen bildiriler de hiçbir düzeltme veya değişilik yapılmayacaktır.

4- Bildirinizin onaylanması durumunda e-mail adresiniz ile iletişim sağlanacaktır.

5- Bildiri özetlerinin son kabul tarihi: 2 Haziran 2019

Poster İçin İstenen Uygunluk

1- Poster A1 boyutuyla hazırlanmalıdır.

2- Posterler giriş ve 3 bölümü (yöntem, bulgular, tartışma/sonuç) geçmeyecek şekilde oluşmalı ve en sonda daha küçük karakterlerle kaynaklar da dizin halinde belirtilmelidir.

3- Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA stilinin benimsenmesi.

4- Posterlerin son kabul tarihi: 2 Haziran 2019